Elektronik imza kurulumu

Elektronik imza kurulumu ve teknik desteği için hemen arayabilirsiniz.

05325826868

E imza elektronik imza destek

Muhasebeci, mali müşavir ve avukatlar için Elektronik imza kurulumu konusunda bizden yerinde servis hizmeti alabilirsiniz.

Elektronik imza nedir?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda geçen elektronik imza başka bir elektronik veriye ek olarak kullanılan, elektrnik veri ile bağlantısı olan ve kimlik doğrulaması gereken evraklarda kullanılır. Elektronik imzalar bir bilginin bütünlüğünü bozmadan üçüncü şahısların ulaşamayacağı şekilde ve sadece tarafların ulaşabileceği şekilde imzalama yöntemidir.

Islak imza ile elektronik imza arasındaki fark nedir?

Elektronik imzalar imzalanan metne göre farklılık gösterir. Her imzalama esnasında karmaşık matematiksel fonksiyon ve formüllerle oluşturulur. Yani ıslak imza gibi her seferinde aynı imza değildir.

Elektronik imza ne amaçla kullanılır?

Elektronik imza, elektronik ortamlarda hazırlanan dijital dökümanları imzalamak için kullanılan bir koddur.  Çok karmaşık yöntemlerle şifrelendiği için güvenilirdir. Elektronik imza sistemi imzayı şifreleyen verileri gönderen verici ve bu imzayı çözen alıcı arasında çalışır.

Elektronik imza ne zaman kullanılmaya başlandı?

Ülkemizde 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu 23.01.2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 23.07.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sağlık Bakanlığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nu temel alarak işlemlerini yürütmektedir. Sağlık Bakanlığı elektronik imza sağlayıcısı ise TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi’dir.